Logisztikai ügyintéző vissza

Anyagbeszerző munkakör követelményei

 1. FIFO mintapélda


Ön a közlekedési vállalkozás gumiabroncs készletezésért felel.

A készletezési események:

Tárgyidőszak nyitó készlete: 50 db, egységár: 25000 Ft/db


Beszerzések:

Hónap

Mennyiség (db)

Egységár (Ft/db)

január

35

24000

február

56

27000

március

60

24500

április

42

23800

május

55

25000

június

45

24500

július

38

25500

augusztus

44

25500

szeptember

40

25500

október

55

25600

november

60

26000

december

40

26200


Gumiabroncs felhasználások negyedévente:


I. negyedév

160 db

II. negyedév

165 db

III. negyedév

140 db

IV. negyedév

170 db


A vállalkozás a gumiabroncs készletezésre az időszaki FIFO módszert használja.


 1. Magyarázza meg a FIFO jelentését!

 2. A nyilvántartás szerint hány db gumiabroncsnak kell készleten lennie?

 3. Mennyi a zárókészlet értéke?

 4. A leltározási jegyzőkönyv szerint 15 db abroncs hiányzik a raktárból. Adja meg a hiányzó gumiabroncsok összértékét!

 5. A munkáltató a raktárossal leltárfelelősségi megállapodást kötött. Ki felel a hiányért? Milyen mértékű kártérítést lehet érvényesíteni?

Megoldás

 1. A FIFO jelentése: A készletfelhasználás szabálya, hogy először a legrégebben beszerzett készletet használjuk fel. First in first out: először beérkező először kimenő. 1. Beszerzések összesen: 35+56+60+62+55+45+38+44+48+55+60+50=608 db

Felhasználások összesen: 145+165+126+160= 596 db

Zárókészlet= nyitókészlet + havonkénti beszerzések – negyedéves felhasználások=

= 50 db + 608 db – 596 db = 62 db

A raktárnyilvántartás szerint 62 db gumiabroncsnak kell készleten lennie


 1. A zárókészlet az utoljára beszerzett árukból tevődik össze.

Mivel a 62 db-os zárókészletből a decemberi, azaz a legutolsó beszerzést leszámítva marad még 62 db -50 db =12 db, ezért ez a mennyiség csak a novemberi beszerzésből származhat.

Ebből következik, hogy a decemberi beszerzésű áru teljes egészében felhasználatlanul készleten maradt, a novemberi beszerzésű áruból pedig 12 db maradt készleten tehát a felhasználás: 60 db – 12 db = 48 db volt.

A felhasználás értéke havonta:

hónap

db szám

Egységár

összes érték

január

35

24 000

840 000

február

56

27 000

1 512 000

március

60

24 500

1 470 000

április

62

23 800

1 475 600

május

55

25 000

1 375 000

június

45

24 500

1 102 500

július

38

25 500

969 000

augusztus

44

26 000

1 144 000

szeptember

48

25 500

1 224 000

október

55

25 600

1 408 000

november

48

26 000

1 248 000

december

0

26 200

0

összesen:

546


13 768 100

A tárgyidőszakban az abroncsfelhasználás értéke 13.768.100 Ft volt 1. A hiány készletcsökkenésnek felel meg éppúgy, mint a felhasználás. Mivel az év végi zárókészlet novemberi (12 db) és decemberi beszerzésből származik, valamint a FIFO szerint a mindig a régebbi beszerzésből használunk fel, ezért a hiány értékének kiszámolásánál 12 db-ot a novemberi készletcsökkenésnek számolunk el, 3 db-ot pedig a decemberi készlet csökkenésének:


A novemberi és decemberi készletet érintő hiány:


Hónap

db szám

egységár

összes érték

november

12

26 000

312 000

december

3

26 200

78 600

össz. hiány:390 600
 1. Mivel a Munka Törvénykönyve 170/A§ szerint a munkáltató a leltárossal leltárfelelősségi megállapodást kötött, ezért a leltáros a teljes kárért felel.vissza