Logisztikai ügyintéző

Írásbeli

 1. mintapélda


Ön a közlekedési vállalkozás gumiabroncs készletezésért felel.

A készletezési események:

Tárgyidőszak nyitó készlete: 50 db, egységár: 25000 Ft/db


Beszerzések:

Hónap

Mennyiség (db)

Egységár (Ft/db)

január

35

24000

február

56

27000

március

60

24500

április

42

23800

május

55

25000

június

45

24500

július

38

25500

augusztus

44

25500

szeptember

40

25500

október

55

25600

november

60

26000

december

40

26200


Gumiabroncs felhasználások negyedévente:


I. negyedév

160 db

II. negyedév

165 db

III. negyedév

140 db

IV. negyedév

170 db


A vállalkozás a gumiabroncs készletezésre az időszaki FIFO módszert használja.


 1. Magyarázza meg a FIFO jelentését!

 2. A nyilvántartás szerint hány db gumiabroncsnak kell készleten lennie?

 3. Mennyi a gumiabroncs-felhasználás értéke?

 4. Mennyi a zárókészlet értéke?

 5. A leltározási jegyzőkönyv szerint 25 db abroncs hiányzik a raktárból. Adja meg a hiányzó gumiabroncsok összértékét!

 6. A munkáltató a raktárossal leltárfelelősségi megállapodást kötött. Ki felel a hiányért? Milyen mértékű kártérítést lehet érvényesíteni?
Megoldás

 1. A FIFO jelentése: A készletfelhasználás szabálya, hogy először a legrégebben beszerzett készletet használjuk fel. First in first out: először beérkező először kimenő. 1. Beszerzések összesen: 35+56+60+62+55+45+38+44+48+55+60+50=608 db

Felhasználások összesen: 145+165+126+160= 596 db

Zárókészlet= nyitókészlet + havonkénti beszerzések – negyedéves felhasználások=

= 50 db + 608 db – 596 db = 62 db

A raktárnyilvántartás szerint 62 db gumiabroncsnak kell készleten lennie.


 1. A felhasznált gumiabroncsok értéke


A zárókészlet az utoljára beszerzett árukból tevődik össze.

Mivel a 62 db-os zárókészletből a decemberi, azaz a legutolsó beszerzést leszámítva marad még 62 db -40 db =22 db, ezért ez a mennyiség csak a novemberi beszerzésből származhat.

Ebből következik, hogy a decemberi beszerzésű áru teljes egészében felhasználatlanul készleten maradt, a novemberi beszerzésű áruból pedig 22 db maradt készleten tehát a felhasználás novemberben: 60 db – 22 db = 38 db volt.


Felhasznált készlet:A tárgyidőszakban az abroncsfelhasználás értéke 14.758.100 Ft volt
 1. A zárókészlet értéke a nyilvántartásunk szerint: 1. A hiány készletcsökkenésnek felel meg éppúgy, mint a felhasználás. Mivel az év végi zárókészlet novemberi (22 db) és decemberi(40 db) beszerzésből származik, valamint a FIFO szerint a mindig a legrégebbi beszerzésből használunk fel, ezért a hiány értékének kiszámolásánál 22 db-ot novemberi készletcsökkenésként számolunk el, 3 db-ot pedig a decemberi készlet csökkenésének:


A novemberi és decemberi készletet érintő hiány:


 1. Mivel a Munka Törvénykönyve 170/A§ szerint a munkáltató a leltárossal leltárfelelősségi megállapodást kötött, ezért a leltáros a teljes kárért felel.